SIX CHAIRS BOOKS – šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas

Mr. Peanut Drawings

Autorius:  Vincent Trasov, Jeff Khonsary (sud.)
Pavadinimas: Mr. Peanut Drawings
Leidėjas: New Documents
Skiltis: menininkų knygos
Turime: 

1970-aisiais Viktoras Trasovas apsivilko paties papier-mache technika pasigamintą žymios užkandžių kompanijos 'Planters Penaut Company' vizualinio ženklo kostiumą ir iš dalies pasisavino Mr. Peanut'o tapatybę. Iškart po to, 1974  m., menininkas surengė rinkiminę Mr. Peanut kampaniją (Vankuverio mero postui užimti) - savotišką dvidešimt dienų trukusį performansą, įgyvendintą drauge su Vankuverio meno bendruomene.  Riešutas greitai tapo integralia Trasovo meninės veiklos dalimi. Knygoje Mr. Peanut Drawings surinkta arti šimto menininko piešinių, lydimų Nancy Tousley tekstu.

40.00 EUR

Bedančiai/Toothless

Autorius: Inga Navickaitė
Leidėjas: savileidyba
Skiltis:  menininkų knygos
Turime: 

Bedančiai - kaimas, esantis Raseinių rajono savivaldybėje, Šiluvos seniūnijoje. Šis kaimas turi keturis dalykus, kuriuos būtina paminėti pasakojant apie šį kraštą svečiams: gamtos paminklą Gražųjį ąžuolą, Pirmojo pasaulinio karo karių kapinaites, Dubysos regioninio parko vardą bei 32 gyventojus, spėju, iš viso turinčius 32 dantis. 

35.00 EUR

Bas Jan Ader: Discovery File 143/76

Autorius: Marion van Wijk and Koos Dalstra (sud.)
Leidėjas: New Documents
Skiltis: monografijos, menininkų knygos
Turime: 

1976 m. menininko Bas Jan Aderio valtį 'the Ocean Wave' atsitiktinai rado ispanų žvejai. Nutolusi maždaug 150 mylių nuo Airijos krantų, ši jau buvo beprasmenganti vandenyne. Nyderlandų menininko valtis tuomet buvo perduota į La Coruna tolimesniems tyrimams. Dar vėliau - valtis buvo pavogta ir Aderio, kurio kūnas niekados ir nebuvo surastas, kultas jau buvo galutinai įtvirtintas. Šiame leidinyje, menininkai Marion van Wijk ir Koos Dalstra pristato savo dešimties metų detektyvinius tyrinėjimus mėgindami supinti kasas šiai pabirai istorijai.

45.00 EUR

Pilka bet ne pilka

Autorius: Algirdas Šeškus
Leidėjas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius.
Skiltis: monografijos, menininkų knygos
Turime: 

Bandant suprasti lietuvių fotografo Algirdo Šeškaus (1945) fenomeną, neverta orietuotis į standartinę menininko karjerą, kurią geriausiai apibūdina kasmet nuosekliai papildomas parodų ir albumų sąrašas. Šeškaus kūrybinė biografija susiklostė gana painiai, tačiau ilgainiui jo vardas imtas laikyti žyma, nusakančia lūžinį etapą Lietuvos sovietmečio fotografjos raidoje. Visa Šeškaus kūryba tarsi neturi krypties – ji be temų, be aiškiai išreikšto autorinio požiūrio. Fotografas demonstruoja pasyvaus stebėtojo poziciją ir kritiškai vertina metaforinį reprezentavimą, balansuoja tarp meninio nihilizmo ir kūrybinio akto fetišizmo.

Visą vasarą, visą rudenį Algirdo Šeškaus kūryba pristatoma Documenta 14 parodoje. Go Athens, go Kassel!

20.00 EUR

Body Starting to Change

Autorius: Elena Narbutaitė, Deimantas Narkevičius
Pavadinimas: Body Starting to Change
Leidėjas: Šiuolaikinio meno centras (ŠMC)
Skiltis: menininkų tekstai
Turime:  

Body Starting to Change ( liet. Kūnas pradeda keistis) – tai dviejų menininkų pokalbis apie muziką. Septintajame dešimtmetyje, kai nepaisant draudimo užsienio radijo stotys Lietuvoje tapo plačiai prieinamos, jų transliuojamos žinios ir politiniai komentarai tapo svarbia alternatyvios edukacijos dalimi. Tačiau ne mažiau reikšmingos ar net dar svarbesnės buvo muzikinės programos, leidusios patirti jaunimo kultūros (ar subkultūros) vitališkumą anapus geležinės uždangos. Pokalbyje su Elena Narbutaite Deimantas Narkevičius dalinasi muzikos patirtimis, pradėdamas nuo šio 'bangų gaudymo' laikotarpio ir baigdamas 1993 metais, kai susipažinus su tuometine Londono muzikos scena dar kartą negrįžtamai pasikeitė menininko santykis su netolygiai kintančia miesto kultūra, žymėdamas lūžį, kurį anksčiau ar vėliau išgyveno daugelis. Leidinyje panaudotos Elenos Narbutaitės akvarelės, grupės 'Flower Travelling Band' albumo 'Satori' viršelio reprodukcija, kadrai iš naujojo Narkevičiaus filmo'2015 liepos 20' ir Marko Geffriaud grafika.

5.00 EUR

Nuotraukos dokumentams / Photographs for Documents

Autorius: Vytautas V. Stanionis, Gintaras Česonis (sud.)
Leidėjas: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius
Skiltis: monografijos, menininkų knygos
Stock: 

Vytautas V. Stanionis (1949) albumo fotografijas išryškino radęs savo tėvo, taip pat fotografo, Vytauto Stanionio juostą, kurioje buvo užfiksuoti Seirijų miestelio ir jo apylinkių gyventojai. Šios fotografijos buvo sukurtos ir skirtos dokumentams, kai Sovietų valdžia keitė lietuviškus pasus į sovietinius. Tiesiai į akis žvelgia aštuoniasdešimt veidų. Bevardžiai vaizdai, kadaise turėję paliudyti, kad tai konkretus asmuo, dabar praranda savo tapatybę ir tampa savotiškomis pokario likimų alegorijomis ar metaforomis.

35.00 EUR