SIX CHAIRS BOOKS – šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas

What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It?

Autorius: Julieta Aranda, Brian Kuan Wood, Stephen Squibb, Anton Vidokle (sud.)
Pavadinimas: What’s Love (or Care, Intimacy, Warmth, Affection) Got to Do with It? (e-flux reader)
Leidėjas: Sternberg Press
Skiltis: periodiniai leidiniai, teorija ir filosofija
Turime:  

Dažnai girdime, jog šiandien jau nebeturime kam adresuoti savo politinių reikalavimų. Bet tai netiesa. Mes turime vienas kitą. To, ko nebegalime gauti iš valstybės, partijos, sąjungos, viršininko, mes šiandien prašome iš vienas kito.

Šiais — post-humanizmo, post-realybės ir galbūt prieš-interneto, po-interneto ir kt. laikais —kas nutiko su meile? Nuo 2009 m., rūpestis, globa, troškimai ir susižavėjimai kryžiavosi tarpusavyje įvairiuose žurnalo e-flux numeriuose. Šie tekstai pagaliau surinkti į vieną rausvą rinktinę.

 

12.00 EUR

Bulletins of the Serving Library #12

Autorius: Fancesca Bertolotti-Bailey, Stuart Bertolotti-Bailey, Angie Keefer, David Reinfurt (sud.)
Pavadinimas: Bulletins of the Serving Library
Leidėjas: Sternberg Press, The Serving Library
Skiltis: periodiniai leidiniai
Turime:  

Naujausias Bulletins of the Serving Library numeris stabteli ties perspektyvos terminu. Sykiais šis terminas naudojamas savitam požiūriui apibūdinti, kitąsyk - kažkam tokio bendro kaip aksonometrinė projekcija. Trumpai tariant, šiame numeryje aptariami įvairūs ir skirtingi būdai pasauliui tyrinėti. Jame galime rasti Vincenzo Latronico pastangas susisiekti su E.T., Lucy McKenzie pramanytų kvadlibetų kolekciją, Jumanos Mannos ir Roberto Wyatto pokalbį apie meną ir etiką, Saros Demeuse parengtą savalaikę TV serialo 'Lifestyles of the Rich and Famous' analizę, taip pat kitus Marko de Silvos, Abigailės Reynolds, Jameso Langdon'o ir Mathew Kneebone'o, Johano Hjerpeso žvilgsnius ir, žinoma, nepakartojamą 9mother9horse9eyes9.

20.00 EUR

Mousse #59 - Vasara 2017

Dalyvauja: Rahel Aima, Basma Alsharif, Robert Barry, Andrew Berardini, Yann Chateigne Tytelman, Nick Currie, Aria Dean, Kevin Jerome Everson, Fredi Fischli and Niels Olsen, Orit Gat, Jarrett Gregory, Trix and Robert Haussmann, Jens Hoffmann, Adam Jasper, Stefan Kalmar, John Knight, Erkki Kurenniemi, Duane Linklater, Chus Martinez, ROBERTAS NARKUS, Kathy Noble, Hans Ulrich Obrist, Andrea Picard, Ana Teixeira Pinto, Seth Price, Johannes Raether, Kitty Scott, Leilah Weinraub, Julia Weist, Elvia Wilk, Lantian Xie, Yan Xing.

10.00 EUR

San Rocco #13. Pure Beauty

Autorius: Matteo Ghidoni (sud.)
Pavadinimas: San Rocco #13. Pure Beauty
Leidėjas: San Rocco
Skiltis: architektūra, periodiniai leidiniai
Turime:  

18.00 EUR